2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba
zrs
Kodas:195401994
Adresas:Savanorių g. 1, 32109 Zarasai
Tel.:(8 385) 517 85
Faksas:(8 385) 511 36
El. paštas:pedag.centras@zarasai.lt
www:http://www.sczarasai.lt

Informacija

Tarnybos tikslai:
- sudaryti sąlygas nuolatiniam Zarasų rajono savivaldybei priklausančių ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymui(si) papildomoms kompetencijoms įgyti, tenkinti suaugusiųjų asmenų neformaliojo švietimo, savišvietos, socialinius, pažintinius, kvalifikacijos tobulinimo(si), asmens karjerai bÅ«tinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi poreikius, teikti metodinę, informacinę ir konsultacinę pagalbą, skatinti besimokančių bendruomenių kÅ«rimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį;
- didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
 
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?