2019 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba
zrs
Kodas:195401994
Adresas:Savanorių g. 1, 32109 Zarasai
Tel.:(8 385) 517 85
Faksas:(8 385) 511 36
El. paštas:pedag.centras@zarasai.lt
www:http://www.sczarasai.lt

Informacija

Tarnybos tikslai:
- sudaryti sąlygas nuolatiniam Zarasų rajono savivaldybei priklausančių ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymui(si) papildomoms kompetencijoms įgyti, tenkinti suaugusiųjų asmenų neformaliojo švietimo, savišvietos, socialinius, pažintinius, kvalifikacijos tobulinimo(si), asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi poreikius, teikti metodinę, informacinę ir konsultacinę pagalbą, skatinti besimokančių bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį;
- didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).