2024 m. gegužės 18 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba
zrs
Kodas:195401994
Adresas:Savanorių g. 1, 32109 Zarasai
Tel.:(8 385) 517 85
Faksas:(8 385) 511 36
El. paÅ¡tas:[email protected]
www:http://www.sczarasai.lt

Informacija

Tarnybos tikslai:
- sudaryti sąlygas nuolatiniam Zarasų rajono savivaldybei priklausančių ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymui(si) papildomoms kompetencijoms įgyti, tenkinti suaugusiųjų asmenų neformaliojo švietimo, savišvietos, socialinius, pažintinius, kvalifikacijos tobulinimo(si), asmens karjerai bÅ«tinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi poreikius, teikti metodinę, informacinę ir konsultacinę pagalbą, skatinti besimokančių bendruomenių kÅ«rimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų bei švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį;
- didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
 
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?