2024 m. kovo 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka

Zarasų rajono savivaldybės administracija pradeda asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką.
 
Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal 2014 m. sausio 31 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos (sprendimas Nr.T-5) patvirtintą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašÄ… dydžio (toliau – asmuo).
 
Kartu su prašymu Zarasų rajono savivaldybės administracijai pateikiama užpildyta Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija (toliau – deklaracija). Už prašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą ir teisėtumą atsako prašymą pateikęs asmuo.
 
Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus Zarasų rajono savivaldybės administracijai gali teikti kreipdamiesi tiesiogiai Sėlių aikštė 22, Zarasai, 105 kabinetas, siųsdami paštu ar elektroniniu paštu [email protected]. Zarasų rajono savivaldybės administracija, gavusi prašymą tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu, praneša apie tai prašymą pateikusiam asmeniui per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo prašymo gavimo bÅ«du arba asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, nurodytu bÅ«du (paštu, elektroniniu paštu ar elektroninėmis priemonėmis). Zarasų rajono savivaldybės administracijos asmuo kontaktams - Valentina Raubiškienė, Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus vedėja, tel. 8385 37161, 8 687 59756, el. paštas [email protected], 223 kabinetas.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija, gavusi prašymą, įvertina, ar prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr.567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau- aprašas) 5 punkte nurodytas sąlygas, ir jei atitinka, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą šÄ¯ asmenį įtraukti į Zarasų rajono savivaldybės administracijos sudaromą Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašÄ… (toliau – sąrašas) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo šÄ¯ asmenį į sąrašÄ…. Zarasų rajono savivaldybės administracija apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu, elektroniniu paštu (priklausomai nuo prašymo gavimo bÅ«do) praneša prašymą pateikusiam asmeniui.
 
Jeigu prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija neatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų, Zarasų rajono savivaldybės administracija per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą neįrašyti šio asmens į sąrašÄ…, sprendime nurodo, kokių reikalavimų asmuo neatitinka, ir apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu, elektroniniu paštu (priklausomai nuo prašymo gavimo bÅ«do) praneša prašymą pateikusiam asmeniui ir išsiunčia jam sprendimo kopiją.
 
Jeigu asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, teikdamas prašymą Zarasų rajono savivaldybės administracijai nepateikė deklaracijos arba pateikė nevisiškai užpildytą deklaraciją, Zarasų rajono savivaldybės administracija per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo raštu, elektroniniu paštu (priklausomai nuo prašymo gavimo bÅ«do) kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį prašydama per 10 darbo dienų pateikti deklaraciją arba ją patikslinti, jeigu pateikta deklaracija užpildyta nevisiškai. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą deklaracijos nepateikia arba jos nepatikslina, asmens pateiktas prašymas nebenagrinėjamas.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija interneto svetainėje www.zarasai.lt skelbs Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašÄ…, kuriame nurodoma:
1. asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, vardas ir pavardė arba pavadinimas;
2. asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje;
3. asmens nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas (priklausomai nuo daugiabučio namo naudingojo ploto: iki 1 000 kv. metrų; nuo 1 000 iki 3 000 kv. metrų; 3 000 ir daugiau kv. metrų);
4. kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą pasirenkant administratorių (nurodoma informacija iš asmens pateiktos deklaracijos II skyriaus 4 pastraipos).
Sąrašas nuolat papildomas. Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, turi teisę Zarasų rajono savivaldybės administracijai teikti prašymus, o Zarasų rajono savivaldybės administracija priims šiuos prašymus, Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka juos įvertins ir šiuos prašymus pateikusius asmenis, atitinkančius Aprašo 5 punkte nustatytas sąlygas, įtrauks į sąrašÄ….
 
Jeigu į sąrašÄ… įtrauktas asmuo neketina teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų arba pasikeitė deklaracijoje nurodyti jo duomenys, arba jis nebeatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų, šis asmuo per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo raštu, elektroniniu paštu kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administraciją su prašymu išbraukti jį iš sąrašo arba patikslinti jame nurodytus duomenis.
Zarasų rajono savivaldybės administracija, gavusi Aprašo 13 punkte nurodytą asmens prašymą, per 5 darbo dienas, atsižvelgdama į prašymo turinį, priima sprendimą išbraukti prašymą pateikusį asmenį iš sąrašo arba patikslina jame nurodytus prašymą pateikusio asmens duomenis.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija priima sprendimą išbraukti asmenį iš sąrašo šiais atvejais:
1. gavusi informaciją apie įrašyto į sąrašÄ… asmens mirtį arba pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu;
2. gavusi informaciją apie asmens (juridinio asmens) likvidavimą ar jam iškeltą bankroto bylą;
3. paaiškėjus, kad į sąrašÄ… įtrauktas asmuo nebeatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų.
Priėmusi Aprašo 15 punkte nurodytą sprendimą, Zarasų rajono savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo raštu, elektroniniu paštu (priklausomai nuo prašymo gavimo bÅ«do) praneša iš sąrašo išbraukiamam asmeniui ir išsiunčia jam šio sprendimo kopiją.
 

Statybos ir urbanistikos skyrius 2020-07-28 14:17:00
MERĖ
Tikime laisve 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?