2024 m. vasario 25 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Dėl transporto priemonių valdytojų informavimo

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad policija nuolat gauna aplinkotvarkos, automobilių aikštelių priežiÅ«rą ir remontą atliekančių įmonių, įstaigų ar organizacijų pranešimų, kuriuose prašoma, kad policija susisiektų su įvardytų transporto priemonių vairuotojais ir jiems nurodytų patraukti savo transporto priemones, kurios tam tikros savivaldybės teritorijoje trukdo kai kuriems suplanuotiems darbams (pvz.: medžių šakų pjaustymas, aikštelės dangos klojimas, asfaltavimo darbai ar kita).
 
Išnagrinėjus šiuos pranešimus dažnai paaiškėja, kad stovinčios transporto priemonės nepažeidžia jokių Kelių eismo taisyklių reikalavimų (todėl nėra pagrindo vykdyti priverstinio transporto priemonės nuvežimo), o darbus atliekančios įmonės nepasirÅ«pina jokiais išankstiniais informacinio pobÅ«džio pranešimais, laikinais kelio ženklais, ženklinimu, nesiima kitų veiksmų, leidžiančių įspėti transporto priemonių valdytojus apie tam tikru laikotarpiu numatytus darbus.
 
Pažymėtina, kad viena Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintų policijos funkcijų yra registruoti ir nagrinėti pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius nusižengimus, įstatymų nustatytais atvejais teikti neatidėliotiną pagalbą. Policija, vykdydama šią funkciją, turi teisę policijos veikloje naudojamose duomenų bazėse tvarkyti šiai funkcijai vykdyti reikiamus asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) nuostatomis. Toks asmens duomenų tvarkymas, be kita ko, turi atitikti BDAR 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus asmens duomenų tvarkymo principus, įskaitant teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principus, t. y., kad nagrinėjant pranešimą policijos veikloje naudojamose duomenų bazėse gali bÅ«ti tvarkomi tik tie duomenų subjektų asmens duomenys, kurie yra bÅ«tini šiai policijos funkcijai vykdyti, ir netvarkomi pertekliniai ar su policijos funkcijos vykdymo tikslais nesusiję asmens duomenys.
 
Atsižvelgdamos į tai, kas išdėstyta, policijos įstaigos, gavusios pranešimą apie bÅ«tinumą patraukti transporto priemones, trukdančias atlikti darbus, tačiau nepažeidžiančias Kelių eismo taisyklių reikalavimus, teiks pagalbą perduodant pranešimą transporto priemonės valdytojui. Policija, siekdama nustatyti registruotą jos savininką (valdytoją), duomenų bazėse tikrins su transporto priemone susijusius duomenis, tačiau papildomų paieškos veiksmų ir su tuo susijusių duomenų tvarkymo (ieškant faktinio transporto priemonės valdytojo) neatliks.
 
Policijos departamentas prašo įstaigų ir įmonių, kurios rajono Savivaldybės teritorijoje atlieka tokius darbus, iš anksto paskelbti apie planuojamus darbus vietovėje, kurioje planuojama atlikti darbus, o esant bÅ«tinumui įrengti laikinus kelio ženklus.
 
 
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos informacija
NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2023-11-29 08:31:56
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?