2024 m. gegužės 18 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų pasiūlymus

Zarasų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) kviečia gyventojus teikti projektų idėjų pasiÅ«lymus gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktÅ«rai gerinti bei kurti. Zarasų bei Zarasų rajono gyventojų idėjų pasiÅ«lymų laukiame nuo 2024 m. balandžio 17 d. iki 2024 m. gegužės 17 d.
 
2024 m. Dalyvaujamojo biudžeto priemonei įgyvendinti Savivaldybė skyrė 20 tÅ«kst. Eur. Bus įgyvendinamos dvi, daugiausiai palaikymo sulaukusios, mažos apimties (viena neviršija 10 tÅ«kst. Eur, įskaitant visus mokesčius), projektų idėjos.
  
Teikti projektų idėjas gali asmenys, kurie:
 • yra deklaravę gyvenamąją vietą Zarasų rajone;
 • yra ne jaunesni nei 18 metų;
 • yra gavę ne mažiau kaip 10 seniÅ«nijoje, kurioje teikiama projekto idėja, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių kaip 18 metų asmenų, palaikančių (-ius) projekto idėją gyvenamosios aplinkos gerinimui, parašÅ³ (-us).
 
Būtinieji reikalavimai projekto idėjai:
 • projekto idėjai turi pritarti ne mažiau kaip 10 seniÅ«nijoje, kurioje teikiama projekto idėja, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų (pritariančiųjų sąrašas su parašais turi bÅ«ti patvirtintas seniÅ«no);
 • projekto idėja turi bÅ«ti įgyvendinama Savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose erdvėse, valstybės ar Savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje, kuri paimta visuomenės poreikiams tenkinti (žr. žemėlapyje);
 • projekto idėja turi bÅ«ti nekomercinis viešosios infrastruktÅ«ros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) gyvenamosios aplinkos gerinimo idėja;
 • projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

 

Projektų idėjos teikiamos užpildant nustatytos formos projekto idėjos pasiūlymą, kurioje nurodoma:
 • projekto idėjos pavadinimas;
 • informacija apie pareiškėją;
 • projekto idėjos įgyvendinimo vieta;
 • projekto idėjos aprašymas;
 • preliminari projekto idėjos sąmata;
 • kiti dokumentai;
 • pritarimas projekto idėjai (ne mažiau kaip 10 seniÅ«nijoje, kurioje teikiama projekto idėja, gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų sąrašas su parašais, patvirtintas seniÅ«no).

 

 
PROJEKTŲ IDĖJŲ TEIKIMAS
 
Projektų idėjos teikiamos iki 2024 m. gegužės 17 d.
Projekto idėja pateikiama užpildant paraiškos formą, kuri pasirašoma elektroniniu parašu ir siunčiama elektroniniu paštu: [email protected].
Pareiškėjas turi teisę projekto idėjos pasiÅ«lymą atsiimti bet kuriuo metu iki viešos atrankos paskelbimo pradžios.
Nepamirškite savo projekto idėja pasidalinti su bendruomenės nariais, tai gali padėti sulaukti daugiau palaikymo.
 
PROJEKTŲ IDĖJŲ VERTINIMAS
 
Teikiami projektų idėjų pasiūlymai vertinami trimis etapais:
 1. administracinės atitikties vertinimas – vertinama ar projekto idėjos pasiÅ«lymas ir prie jo pridėti dokumentai pateikti nustatytu terminu, projekto idėjos pasiÅ«lymas pateiktas užpildžius nustatytą formą, lietuvių kalba, nurodyti visi reikalingi duomenys, ar pareiškėjas yra Zarasų rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs ne jaunesnis kaip 18 metų gyventojas, taip pat ar pateikti visi kartu su projekto idėjos pasiÅ«lymu privalomi pateikti dokumentai;
 2. projektų idėjų pasiÅ«lymų atranka – vertinamos ar projekto idėjos įgyvendinamos Savivaldybės teritorijos viešojoje erdvėje, valstybės ar Savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo visuomenės poreikiams tenkinti žemėje, projekto idėjos pasiÅ«lyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus (atitinka vidutines rinkos kainas), projekto idėjos sukurti rezultatai nebus naudojami komerciniais tikslais, projekto idėjos yra techniškai įgyvendinamos pasiÅ«lyme nurodytoje vietoje, projekto idėjos sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdo esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms toje teritorijoje eksploatuoti, projekto idėja atitinka Savivaldybės strateginio veiklos plano tikslus;
 3. vieša atranka – jei projektų idėjos atitinka visus anksčiau įvardytus reikalavimus, pasiÅ«lymai apibendrinami ir teikiami viešai atrankai (neteikiant projekto idėjos autoriaus ir projekto idėjai pritarusių asmenų duomenų). Zarasų rajono savivaldybės administracija, Vertinimo komisijos siÅ«lymu ir (ar) pareiškėjams pageidaujant, sudaro sąlygas organizuoti viešÄ… projektų idėjų pasiÅ«lymų pristatymą.

 

BALSAVIMAS
 
Zarasų rajono gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų, pritarimą projektų idėjų įgyvendinimui išreiškia balsavimu, kuris vyksta elektroniniu bÅ«du www.zarasai.lt, 14 kalendorinių dienų (imtinai) nuo projektų idėjų sąrašo paskelbimo.
Balsuojantis asmuo turi duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šie duomenys viešai neskelbiami ir naudojami balsuojančiam asmeniui identifikuoti, patikrinti jo deklaruotą gyvenamąją vietą ir balsavimų skaičių. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 2 projektų idėjas. Balsavus kelis kartus, galioja paskutinis balsavimas.
 
PROJEKTO IDĖJŲ FINANSAVIMAS
 
Dvi daugiausiai gyventojų balsų surinkusias projektų idėjas įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės administracija. Projektų idėjos 100 proc. finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis.
 

 

Konsultacijos teikiamos el. p. [email protected] arba:
Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo, projekto idėjos parengimo ir pateikimo, projekto idėjos atitikimo reikalavimams, atitikties strateginio planavimo dokumentams, paraiškos užpildymo klausimais
Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja
Ramunė Šileikienė,
tel. + 370 385 37 144, el. p. ramune.sileikiene@zarasai.lt.
Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais
Statybos ir urbanistikos sk. vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas Evaldas Ulianskas, tel. +370 385 37 145, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt.
Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais
Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas – Irina Melkova, tel. +370 385 31 101, el. p. [email protected].

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija

NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2024-04-18 09:05:38
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?