2024 m. kovo 5 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Priimamos paraiškos 2024 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius priima paraiškas 2024 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Su projekto paraiška yra pateikiamas projekto aprašymas, projekto vykdymo lėšÅ³ poreikio paskaičiavimas bei sąmata.
 
Visuomenės sveikatos programos projektų atrankos komisijos funkcijas atlieka Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba)  pagal Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Sveikatos tarybos nuostatus.
 
Projektai, pateikti ne pagal reikalavimus (neužpildyta paraiška, nepateikti reikalaujami dokumentai, priedai), nevertinami.
 
Pareiškėjas gali teikti vienai prioritetinei sričiai tik vieną paraišką.
 
Projektų vertinimo kriterijai:
 
 
 1. Atitiktis visuomenės sveikatos prioritetinėms sritims.
 2. Projekto įgyvendinimas ir veikla (projekto pagrindimas, tikslų ir uždavinių aiškumas, realumas, uždavinių konkretumas ir sąsaja su tikslu, metodų tinkamumas ir reikšmingumas, siektinų rezultatų konkretumas, sąsaja su numatytomis veiklomis, veiklų realumas, konkretumas ir nuoseklumas, patirties sklaidos/informacijos viešinimo numatymas).
 3. Projekto biudžeto lėšÅ³ panaudojimas (prašomų lėšÅ³ pagrįstumas ir argumentuotas lėšÅ³ panaudojimas, sąmatos pagrindimas ir tikslingumas, atitiktis Projekte numatytoms įgyvendinti priemonėms).
 4. Projekto vykdymo perspektyvumas ir tęstinumas.
 5. Projekto dalyvių skaičius.
 
 
Programos lėšomis neremiamos visuomenės sveikatos priežiÅ«rai nepriskirtinos paslaugos:
 
 1. Asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugos, finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis.
 2. Socialinių paslaugų katalogo paslaugos.
 3. Su visuomenės sveikata nesusijusios laisvalaikio veiklos.
 4. Medicinos įrangos įsigijimas.
 5. Kitos veikloms įgyvendinti nebūtinos prekės.
 6. Patalpų remonto, etatų išlaikymui, statybos, rekonstrukcijos darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas.
 
 
Gautos lėšos projektui vykdyti privalo bÅ«ti naudojamos tik pagal paskirtį. Nepanaudotos lėšos turi bÅ«ti grąžintos iki biudžetinių metų pabaigos.
 
Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal prioritetines sritis:
 
 1. Gyventojų sveikatos išsaugojimas (sveikos gyvensenos propagavimas, psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija, patyčių, priklausomybių prevencija).
 2. Sveikatai žalingų įpročių prevencija (rūkymo, psichotropinių medžiagų vartojimo, alkoholio prevencija).
 3. Hepatito, onkologinių ir širdies ir kraujagyslių ligų prevencija (fizinis aktyvumas, sveika mityba, sveikos gyvensenos propagavimas).
 4. Psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba šeimoms, susilaukusioms naujagimio (pogimdyvinė depresija), neišnešiojus naujagimį, susilaukus naujagimio su negalia.
 5. Burnos higiena ir sveikata.
 6. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija.
 7. Aplinkos apsaugos prevencija (geriamojo vandens, maudyklų vandens kokybės stebėsena).
 
 Paraiškos originalą bei dvi paraiškos kopijas pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, Savanorių g. 2, Zarasai, 32109, registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikti asmeniškai. Ant voko turi bÅ«ti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Visuomenės sveikatos priemonės paraiška“ ir prioritetinės krypties, kurią atitinka parengta paraiška, pavadinimas.
 
Smulkesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje telefonu + 370 385  54 332 ir el. paštu [email protected]
 
Paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 12 d. 17.00 val.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Straipsnis kartojamas (skelbimo data 2024-02-12 10:40:00)

NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2024-02-28 13:40:00
MERĖ
Tikime laisve 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?