2024 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skirtas finansavimas nevyriausybinių organizacijų projektams

Kvietimo teikti paraiškas metu buvo gauta 40 nevyriausybinių organizacijų paraiškų, kurių bendra prašoma dalinio finansavimo suma buvo 105 450,79 Eur. Zarasų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano Verslo ir investicijų programos priemonėje „Teikti finansinę paramą nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų vykdomiems projektams“ 2023 metams nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų projektams buvo numatyta skirti 60 000 Eur.

 

Paraiškų atitikties reikalavimams vertinimą atliko Zarasų rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo komisija, vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-87 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšÅ³ konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) ir komisijos veiklos nuostatais.

 

Vadovaujantis komisijos vertinimo išvadomis, buvo parengtas Zarasų rajono mero 2023 m. rugpjūčio 4 d. potvarkis Nr. P(2.1 E)-192 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšÅ³ konkurso finansavimo skyrimo“, kuriame numatyta, kad lėšos projektams įgyvendinti skiriamos šiems pareiškėjams pagal prioritetines finansavimo kryptis:

 

NVO dalyvavimas projektinėje veikloje (NVO laimėtų projektų dalinis finansavimas, NVO dalyvavimas projektuose partnerystės sutarties pagrindu)“:


1. Asociacijai „Dusetų kultÅ«ros fondas“ – 1700,00 Eur.


„Bendruomeniškumo, verslumo ir turizmo skatinimas“:


1. Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenei – 1229,00 Eur;


2. Zarasų rajono SadÅ«nų kaimo bendruomenei – 1998,00 Eur;


3. Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungai „Apskritas stalas“ – 2000 Eur;


4. Antazavės kraštiečių klubui „Zalvys“ – 2000 Eur.


„Nekilnojamųjų kultÅ«ros vertybių, istorinę, kultÅ«rinę, sakralinę ar kt. vertybę turinčių objektų tvarkyba ir pritaikymas turizmui“:


1. Bendruomenei „Degučių rimtis“ – 900 Eur;


2. Bendruomenei „Miško broliai“ – 3100 Eur;


3. Tiberiados bendruomenei – 3100 Eur;


4. Dusetų Švč. Trejybės parapijai – 3100 Eur;


5. Smalvų Švč. Mergelės Marijos Karalienės parapijai – 3100 Eur;


6. Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapijai – 3100 Eur;


7. Antazavės jaunimo klubui „Horizontas“ – 3100 Eur;


8. Viešajai įstaigai „Inovatorių slėnis“ – 3100 Eur;


9. Draugijai „Laisvės aukuras“ – 3100 Eur;


10. Vasaknų bendruomenei – 3100 Eur.

 

„NVO veiklos stiprinimas“:


1. VšÄ® „Žvaigždynai“ – 3000 Eur;


2. Zarasų trečiojo amžiaus universitetui – 1000 Eur;


3. Bendruomenei „Biržūnėlis“ – 440 Eur;


4. Zarasų miesto bendruomenei „Ąžuolinis“ – 2173,70 Eur;


5. Smalvų bendruomenei – 2380,00 Eur;


6. Zarasų rajono Dusetų sporto klubui „Ainiai“ – 1000 Eur;


7. Zarasų automobilių sporto klubui ,,Akseleratorius“ – 1951,20 Eur;


8. Zarasų orientavimosi sporto klubui „Šiurpys“ – 3000,00 Eur;


9. Dusetų seniÅ«nijos ir parapijos bendruomenės santalkai – 1200,00 Eur;


10. Asociacija „Rožės ir lelijos“ – 1400 Eur;


11. Baibių kaimo bendruomenei – 1628,10 Eur;


12. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Zarasų skyriui – 1000 Eur;


13. VšÄ® „Neformalaus ugdymo namai“ – 2100 Eur.

 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 37 punktu, finansavimą galima skirti paraiškoms, surinkusioms ne mažiau, kaip 40 balų. Vertinant 9.1 – 9.3. finansavimo kryptis finansavimo pakako visoms paraiškoms, kurios surinko daugiau, kaip 40 balų, tačiau atlikus 9.4 finansavimo krypties vertinimą nustatyta, kad turimų lėšÅ³ pakanka paraiškoms, surinkusioms ne mažiau, kaip 50 balų.

 

Finansavimas nebuvo skirtas:

 

„Bendruomeniškumo, verslumo ir turizmo skatinimas“:


1. Asociacijai „Ogesta“;


2. VšÄ® „Festivalių grupė“.

 

„Nekilnojamųjų kultÅ«ros vertybių, istorinę, kultÅ«rinę, sakralinę ar kt. vertybę turinčių objektų tvarkyba ir pritaikymas turizmui“:


1. Degučių sentikių pomorų religinei bendruomenei;


2. Raistiniškių sentikių religinei bendruomenei;


3. Zarasų sentikių religinei bendruomenei;


4. Tilžės Švč. Mergelės Marijos Karalienės parapijai.


„NVO veiklos stiprinimas“:


1. Degučių kaimo bendruomenei „Samanis“;


2. Bendruomenei „Line step“;


3. VšÄ® „Broliai racing“;


4. Bendruomenei „Zarasų ežerÅ«nas“;


5. Bendruomenei „Jovingė“;


6. Asociacijai „Dusetų moterų klubas“.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, administruojantys atskiras finansavimo kryptis, susisieks su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl sutarčių sudarymo.


Zarasų rajono savivaldybė 2023-08-04 15:44:43
MERĖ
Nacionalinis miškasodis „Kad giria žaliuotų“
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?