2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Trys nuostatos, įprasminančios gyvenimą

„Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ – „Ligonių Sveikata“, su virpuliu šiandien kreipiuosi į Tave kaip Visuotinės Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais Tu nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, Kryžių žemę. Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušÄ— prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo SÅ«nus vandenį paverstų vynu. Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi“, – tokiais žodžiais prieš 30 metų kreipėsi Šventasis Tėvas Jonas Paulius II, atvykęs į Lietuvą.

 

Kasmet Dusetų Švč. Trejybės bei Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijiečiai, turėdami savo intencijas, važiuoja į Šiluvos atlaidus, vykstančius rugsėjį.
Ä® Didžiuosius Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus atvyksta daug piligrimų iš įvairiausių pasaulio šalių. Ä®spÅ«dingos Šv. Mišios, kuriose dalyvavo virš 100 kunigų. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas homilijoje akcentavo, jog žmogaus gyvenimo – minčių, žodžių ir veiksmų – centre turėtų visada bÅ«ti Dievas, nes „Tarnauti – tai reiškia dovanoti Viešpaties artumą pasauliui“.
 
Tiesa, prieš Šiluvą aplankėme Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblį, Šventųjų laiptų (Kristaus Kančios Laiptų) koplyčią.
 
Po atlaidų užsukome į Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią – vieną pirmųjų, pastatytų Žemaitijoje – kurios istorija siejama su dominikonų ir karmelitų vienuoliais. Joje kunigavo 1955–1957 m. kunigavo bÅ«simasis Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkasis administratorius Juozapas Matulaitis–Labukas, grįžęs iš Sibiro tremties. Čia 1985–1987 m. vikaravo bÅ«simasis Kaišiadorių vyskupas ordinaras kun. Jonas Ivanauskas. 
 
Su įdomumu apžiÅ«rėjome Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, kurios šventoriuje laidojami ne tik kunigai, bet ir parapijiečiai.
 
Karalius Žygimantas Augustas, paskelbęs 1539 m. apie Baisogalos parapijos steigimą, bažnyčiai dovanojo ir 50 valakų žemės. Dabartinę Švč. Trejybės bažnyčią, 1882 m. konsekruotą vyskupo Mečislovo Paliulionio, pastatė Baisogalos dvaro sodybos savininkas Vladas Komaras.  
 
1966 m. į tremtį – nuošalią Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią atkeltas Tėvas Stanislovas (kun. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) akcentavo, kad turi tęsti kun. Antano Mackevičiaus, 1863 m. sukilimo vado, darbus – kelti žmonių dvasią. Mylėdamas kiekvieną Dievo tvarinį, ypatingai glaudė turinčius įvairių priklausomybių, gydė juos darbu ir malda.
 
Unikaliai išpuošta bažnytėlė, surinkti ir išsaugoti senoviniai daiktai – maldaknygės, žibintai, lygintuvai, senieji kryždirbystės gaminiai... Valandėlė Paberžėje vakaran krypstančios dienos – pačios nuostabiausios rekolekcijos: faktai ir prisiminimai liudija Tėvo Stanislovo dvasios stiprybę, išmintį, kilnumą, skatina susimąstyti.
 
Dar užsukame ir į Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Mažąją Baziliką: ji nuo 2010 m. vadinama jauniausia bazilika Lietuvoje. Popiežius Benediktas XVI 2011 metais suteikė Mažosios Bazilikos titulą: joje šimtmečius garbinamas stebuklingas Dievo Motinos paveikslas.
 
Čia, Krekenavoje, vikaravo jau minėtas sukilimo vadas kun. Antanas Mackevičius (1853–1855), Lietuvos poetas, prelatas Jonas Mačiulis – Maironis (1915–1918). Dabar čia kunigauja kun. Gediminas JankÅ«nas – puikiai pažįstamas Zarasų krašto žmonėms.
 
Grįžtant namo, visą kelią netilo giesmės ir dainos. Popiežius Pranciškus akcentuoja: „Džiaugsmas, malda ir dėkingumas – tai trys nuostatos, kurios mums padeda gyventi tikrą gyvenimą.“ Už kelionę, kuri išties buvo įspÅ«dinga – dėkojame Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonui kan. Stanislovui Krumpliauskui ir Bronei Latvėnienei, šios bažnyčios Gyvojo Rožinio draugijos vadovei.
 
 
Giedrė MIČIŪNIENĖ
 
Nuotraukos autorės

Zarasų rajono savivaldybė 2023-09-18 09:55:37
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?